Category Archives: עגבת

המתחזה הגדול

והפעם, רשומה מיוחדת על המחלה המתחפשת לכבוד פורים. לרוב המחלות יש מהלך קבוע וברור. חום, פריחה וכאבים במקום ספציפי מכוונים את המטפל לאבחנה המתאימה ומכאן לטיפול (אם יש). האבחנה המבדלת (הדרך שבה מנפים את האבחנות שאינן רלוונטיות ומגיעים לתשובה הנכונה) התפתחה במשך מאות שנים. כבר בכתביו של היפוקרטס ניתן למצוא תיאורי מחלות שרלוונטיות לימינו, ודרכים להבחין בינהן לבין מחלות דומות המתעתעות במטפל. אך לא כך הוא הדבר לכל המחלות. למעשה, ישנן כמה שנוטות למסך את עצמן מאחורי תסמינים לא ברורים, מהלך לא עקבי, והגרוע מכל – מעמידות פנים שהן בכלל מחלה אחרת. בימינו הזאבת האדממתית המערכתית מתעתעת ללא הרף בד"ר … להמשך

פורסם בתוך איידס, חיידקים, עגבת | 3 תגובות